əritmək

əritmək
f.
1. Hərarət təsiri ilə bərk, yaxud donmuş halda olan şeyi maye halına salmaq. Yağ əritmək. Qır əritmək. Mumu əritmək. Qurğuşunu əritmək. Buzu əritmək. – <Xoca Əziz> ocağı asıb qır-saqqızı tökdü tiyana, əridib elədi mum kimi. «Koroğlu». Dağda ərit qarları; Bağda ərit qarları. M. Ə. S.. Qərənfil xala yağı əritmək üçün sapılcanı ocağın üstünə qoydu. Ə. Vəl..
2. Həzm etdirmək, həll etmək. İstisu xörəyi yaxşı əridir. – <Bürcəliyev:> Əritməkdə, həzmə verməkdə bu Ağbulaq turşsuyunun əsla misli-bərabəri yoxdur. S. R..
3. İşə getməyən malı cürbəcür yollarla işə vermək, satmaq. Köhnədən qalan malları əritmək. – O, möhkəm inanır ki, iki ton buğdanı lap iki həftədə əridər. «Kirpi».
4. məc. Arıqlatmaq, üzmək; arıqlamasına, zəifləməsinə, əldən düşməsinə səbəb olmaq. Nola qeyrət atəşi canım əritsə mum tək. F.. Gürşadı əridən araqla papiros idi. Ə. Vəl..
5. məc. Utandırmaq. Sözlərim onu utandırıb əritdi.
6. məc. Yavaş-yavaş batırmaq. Gözümdən günlər keçir əsrlərə bərabər; Zülmətləri əridən, qaynar şəfəqli günlər. R. R.. Tiflis üzərində boranlı bir qış günü qanadlarını geniş açıb, ətrafı qəmgin bir yalqızlıq içində əridirdi. M. Hüs..
7. məc. Hiss edilmədən keçirmək. Sonralar o, gecələrini bu çırağın işığında əridər və sübhə kimi kənddə yalnız bu pəncərədən işıq çəkilməzdi. Ə. M..
8. dan. Xərcləmək, korlamaq, israr etmək (əsasən pul haqqında). Varis hər dəfədə uduzmağa və pulları əritməyə başladı. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ritm — RITM, ritmuri, s.n. 1. Aşezare simetrică şi periodică a silabelor accentuate şi neaccentuate într un vers sau în proză ori a accentelor tonice într o frază muzicală; cadenţă, tact; p. ext. efect obţinut prin această aşezare. ♦ Vers. 2.… …   Dicționar Român

  • əritmə — «Əritmək»dən f. is. Əritmə sexi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • RITM — Research Institute for Tropical Medicine (Academic & Science » Universities) Rabbit In The Moon (Community » Media) …   Abbreviations dictionary

  • ritm — s. n., pl. rítmuri …   Romanian orthography

  • RITM — abbr. Regret In The Morning …   Dictionary of abbreviations

  • ritm — <yun.> 1. Bir şeyin (hərəkətin) bu və ya başqa şəkildə növbələnməsi; müntəzəmlik. 2. Səs, nitq və s. ünsürlərinin təkrarlanmasında müəyyən ardıcıllıq; ahəng, vəzn. Musiqinin ritmi. – Şerin ritmində Koroğluya xas olan bir dotələblik vardır.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • RİTM — (Reythme) Fr. Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç âhengi. Duygunun ses hâline gelişi. * Müvazeneli ve tenasüblü hareket …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • poladəritmə — sif. və is. Polad əritmək üçün olan, polad əridilən. Poladəritmə sənayesi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuqunəritmə — is. Çuqun əridilən, tökülən (zavod, sex və s.). Çuqunəritmə sənayesi. – Çuquntökmə sexini yenidən qurmaq üçün hazırlıq aparılır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • izabə — ə. əritmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”